NYHET

Skolstart i Kristdalaskolan

Den 23 augusti är det dags för skolstart i Kristdalaskolan för läsåret 2021-2022.

Läsning enligt schema och skollunch serveras. Skolskjuts för berörda elever.

Årskurs 0: 8.15 – 13.00 – Samling vid flaggstången

Årskurs 1 – 2: 8.15 – 13.00 – Samling i respektive klassrum

Årskurs 3 – 6: 8.15 – 14.45 – Samling i respektive klassrum

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

23 augusti till 22 december

Lovdagar

Studiedag 20 september
Studiedag 12 oktober
Höstlov 1 november till 5 november

Vårterminen 2022

11 januari till 17 juni

Lovdagar

Studiedag 11 januari
Sportlov 21 till 25 februari
Studiedag 18 mars
Påsklov 19 till 22 april
Studiedag 18 maj
Lovdag 27 maj

Studenten 10 juni 2022
Skolavslutning 17 juni 2022

Stängningsdagar under 2021

För att ge personalen möjlighet till gemensam utveckling stänger förskola och fritidshem fyra dagar per år. Stängningsdagarna förläggs i första hand samtidigt med skolans studiedagar.

2021 har vi stängt följande dagar:

  • 8 januari
  • 12 maj
  • 16 augusti
  • 17 augusti

Förälder som har behov av plats i förskola eller fritidshem anmäler det till förskolerektor/rektor, plats erbjuds vid annan förskola eller fritidshem.