Vandringsleder

Träthults Natur & Kulturled

Träthults Natur & Kulturled är 1,5 km lång led markerad med blåvita stolpar. Längs leden finns det informationsskyltar och även möjlighet att grilla. Den som inte vill vandra på egen hand kan boka guidning genom området.

Beskåda beteshagar, ängar, åkrar, bevarade kulturmiljöer samt den rika blomsterprakten. Det finns även ett gårdsmuseum med hus, ladugård och inventarier för de som är intresserad av hur man levde under 1800-talet.

Öppettider

Vandringsleden är alltid öppen. Guidad tur måste förbokas.

Kontakt

Stig Karlsson
Telefon: 0491-720 64