NYHET

Meröppet på biblioteket

Kristdala bibliotek flyttades för några år sedan till nyrenoverade lokaler mitt på torget. Under de senaste åren har biblioteket hållit öppet tre dagar i veckan men tack vare en satsning från Kulturrådet så kan öppettiderna utökas rejält. Bibliotekschef Marcus Persson svarar på fem frågor om satsningen.

Vad är det för satsning som ska genomföras på biblioteket?

Det du säkert tänker på och som vi tittar på nu är det man i Bibliotekssverige kallar för Meröppet. Det handlar om att göra biblioteket tillgängligt för låntagarna även när biblioteket inte har personal på plats.

I praktiken kan man som låntagare låsa upp biblioteket med sitt lånekort och på så vis får tillgång till biblioteket, alla dess medier och även möjligheten att låna dessa via de självbetjäningsmaskiner vi nu har placerat ut.

Vi sökte och beviljades medel för den här satsningen från Kulturrådet och det ger oss en fantastisk möjlighet att tillgängliggöra alla våra tre folkbiblioteksfilialer i Kristdala, Figeholm och Påskallavik.

Vilka öppettider kommer att gälla?

Dessa typer av verksamhetsfrågor tittar vi på nu så i detalj har jag idag inget svar. Men tittar man på hur andra meröppna bibliotek har valt att ha öppet så ser man oftast en meröppettid mellan ungefär klockan 08.00-20.00 på veckodagarna och något mindre på helgerna.

Oavsett hur det kommer att se ut i detalj kan jag säga att tillgängligheten kommer att öka markant. Det första som sedan ska sägas kring denna obemannade öppettid är att den inte ska ses som ett substitut för våra bemannade öppettider.

Våra biblioteks största tillgångar är dess personal och av den anledningen ser vi på dessa obemannade öppettider endast som komplement till bemannade öppettider. Ett visserligen helt suveränt komplement men alltså inget vi byter ut mot bemannad öppettid.

Vilka tider vi kommer att bemanna biblioteket framöver måste vi också få återkomma om men vår ingång är att den bemannade öppettiden ska vara lika stor på alla våra tre folkbiblioteksfilialer och att vi ska försöka hålla den totala bemannade öppettiden intakt.

När kommer detta att lanseras?

Det vet vi tyvärr inte heller i detta läge. Vi sökte 1,6 mkr av Kulturrådet för den här satsningen och fick 1 mkr. Nu tittar vi på hur vi ska använda dessa pengar på bästa vis för samtliga tre filialer.

De stora kostnaderna ligger i hård- och mjukvara för själva meröppetsystemet men också i de anpassningar som behöver göras i fastigheterna. För att kunna spika en tidplan behöver vi först veta vad vi behöver göra i varje fastighet och det tittar vi på nu. Min bedömning är dock att vi kan gå igång med Meröppet någon gång efter sommaren 2020.

Föreläsningen med Gunnel Carlsson var väldigt uppskattad. Kommer det att bli fler föreläsningar framöver?

Kul att höra! Vi är själva väldigt nöjda med både Gunnel och uppslutningen. Och det kommer absolut bli fler föreläsningar framöver. Vi hade nu i höstas föreläsningar också i Figeholm och i Påskallavik och dessa är, tillsammans med bland annat satsningen på Meröppet, led i den satsningen vi gör på våra folkbiblioteksfilialer.

Har du något bra boktips?

Läs Morten Okbo! Morten ansvarar för Kulturbussen hos oss nu men han är också författare. Själv läser jag hans ”Tvärs genom Europa” nu.