Företag

Humlenäs Skogstjänst

Humlenäs Skogstjänst utför utkörning av virke och ris med skogsmaskin samt klipper sly och mindre träd upp till 30 cm med en energiklipp vilket är idealiskt för exempelvis betesmarker, dikeskanter och vägbreddning. Företaget utför även tjänster med en mindre lastmaskin för arbeten i trånga utrymmen och trädgårdar.

Kontakt

Fredrik Einarsson
Telefon: 070-645 48 48
E-post: humlenas.fredrik@telia.com