• SERVICE

  Hjärtstartare

  Rädda liv! Om en person drabbas av hjärtstopp krävs omedelbar behandling. Ring 112 och påbörja hjärt-lungräddning och se till att en hjärtstartare kommer på plats omgående. När du ringer 112…

 • SERVICE

  Hälsa & sjukvård

  Ring 112 vid akut sjukdom! På vårdguiden 1177.se kan du söka efter råd och behandling samt mottagning. I Oskarshamn finns sjukhus, tre hälsocentraler och folktandvård. Kristdalabygdens invånare hänvisas till Blå…

 • SERVICE

  Fiber & infrastruktur

  För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur och digitalisering på landsbygden är extra viktigt. Bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät.…