fbpx
NYHET

Fiberföreningen har ny styrelse

Kristdalabygdens fiberprojekt är igång och grävningen till de fastigheter som ingår i etapp 1 rullar på i en rasande fart. Fiberföreningen som skulle läggas ner drivs nu vidare med ny styrelse. Föreningen hade ett extra årsmöte den 10 september där bland annat Torsten Carlsson valdes som ny ordförande. Nedan svarar Torsten på några frågor om fiber i Kristdalabygden.

Fiberföreningen drivs vidare med ny styrelse, varför?

Vid årsstämman 2019-07-10 beslutades att inte lägga ner föreningen som föreslagits av styrelsen och en valberedning tillsattes. Deras arbete har varit inriktad på att få styrelseledamöter med anknytning till område 2.

Hur ser den nya styrelsen ut?

Den nya styrelsen består av 5 ordinarie och 2 ersättare. Torsten Carlsson ordförande, Lennart Nilsson sekreterare, Karl-Johan Höckerdal kassör, Tommy Andersson och Staffan Högse samt Per Wahlström och Mark Geuze som ersättare.

Fiberprojektet har delats upp i två etapper, hur går det?

Etapp 1 pågår för fullt och arbetet som utförs verkar gå bra. Vad gäller etapp 2 så vet vi inte så mycket. Enligt uppgifter från IP-Only så planerar man för en utbyggnad och underlag håller på att tas fram. Men om och när det kommer igång har vi ingen kunskap om än.

Vilka utmaningar står fiberprojektet inför?

Den stora utmaningen lär vara att hitta tillräcklig finansiering för etapp 2. Föreningen har i kontakt med kommunen försökt få klarhet i på vilket sätt Oskarshamns kommun kan medverka men ingen klar bild finns över hur det i så fall skulle gå till.

Vi kan hänvisa till vår framställan i kommunfullmäktige med frågor avseende utvecklingen i Kristdala och fiberutbyggnad av område 2.

Är du hoppfull om att alla fastigheter ska få fiber?

Jag är hoppfull eftersom riksdag och regering har uttalat vikten av att större delen av landet skall ha tillgång till fiber. Min tveksamhet bygger på att man har avsatt alldeles för lite pengar för att klara uppgiften.

Med anledning av att centrala beslutsfattares ord och handling inte harmonierar med verkligheten står mycket av min förhoppning till alla andra aktörers agerande för att få till en utbyggnad och därigenom påminna centrala, regionala och lokala beslutsfattare om landsbygdens behov av fiber.

Endast tillsammans kan vi få tillräcklig styrka för att nå dit vi vill!

Läs mer