NYHET

Undersökning om tvätthall i Kristdala

I den lokala invånarenkäten som genomfördes i februari hade hela 44,4% önskemål om en tvätthall i Kristdala. Aktiviteten ligger på andra plats över bygdens prioriteringar. En mindre arbetsgrupp har skapats och i ett första steg så genomförs nu en undersökning om etablering av en tvätthall.

Enkäten är öppen till den 9 maj.

Klicka här för att läsa mer om Kristdalabygdens lokala utvecklingsplan 2021-2025!

Viktigt att värna om vårt dricksvatten

Varje år utförs 24 miljoner biltvättar i Sverige, men endast hälften genomförs på godkända anläggningar. Det visar en ny sammanställning från Hållbar biltvätt. 12 miljoner biltvättar sker hemma, vilket bidrar till att tungmetaller, olja och kemikalier förorenar våra sjöar, hav och vattendrag.

Det är ett stort antal biltvättar som fortfarande utförs hemma och också en betydande andel som utförs i anläggningar som saknar oljeavskiljare och reningsverk. Allt detta spillvatten hamnar orenat i våra vattendrag.

Kristdala ligger i ett vattenskyddsområdet då metoritsjön Hummeln är vattentäkt till bygdens vattenverk som förser oss med färskt dricksvatten i kranen. Vilket vatten vill du ha i ditt dricksglas eller bada i? Förhoppningsvis ett utan tungmetaller, olja och kemikalier.

Läs gärna med om biltvätt på www.hallbarbiltvatt.se