fbpx
  • Naturupplevelser

    Ishults naturreservat

    Ishults naturreservat består av ett stort sammanhängande område med en trevlig blandning av olika slags natur. Här kan man både uppleva orörda skogar och stora våtmarker. Dessutom ligger sjön Hundeln…

  • Naturupplevelser

    Ängsmossen

    Ängsmossen är ett Natura 2000-område och namnet på ett 68 hektar stort område med sammanhängande våtmarker. Det består av en blandning av helt öppna kärr, tallbevuxna mossar och små fastmarksholmar…