fbpx
NYHET

Hur vill du bo i framtiden?

Hur vill du bo i framtiden? Var vill du bo? Funderar du på att flytta från hus till lägenhet, radhus eller kanske en nybyggd seniorvilla? Det är några av frågorna som vi vill ha svar på i boendeenkäten som sammanställts för att ta reda på behovet av boende i Kristdalabygden inom det lokala utvecklingsprojektet.

Syftet med enkäten är att undersöka om intresset för att bo i lägenhet eller i seniorvilla/radhus är tillräckligt stort för att bygga nytt. Efter att enkäten är ifylld så kommer projektledare Annicka Gunnarsson och projektresurs Ulf Ivarsson att sammanställa en förstudie gällande boende i Kristdalabygden.

Vad är målet?

Målet är att få igång en flyttkarusell där äldre invånare säljer hus till barnfamiljer och ungdomar som vill bo på i Kristdalabygden. På så sätt kan vi tillsammans öka kommunens invånarantal och nå målet med 30 000 invånare. Fler invånare i bygden medför bättre underlag för skola, service, infrastruktur, näringsliv, föreningsliv etc.

Bråbygdens intresseförening är väldigt måna om att undersöka intresset för boende i Bråbo så det är viktigt att hela bygden fyller i enkätunderlaget.

Digital enkät?

För att undvika allt för stor ideell arbetsinsats så finns boendeenkäten i första hand digitalt. Om du känner någon som inte har tillgång till dator, hjälp dem gärna att fylla i enkäten.

Det finns möjlighet att få enkäten på papper men det är endast i undantagsfall. Kontakta Annicka Gunnarsson på telefon 070-839 49 21 om du önskar få enkäten på papper.

Fyll i enkäten!

Boende i Kristdalabygden födda år 1965 eller tidigare ska fylla i enkäten nedan:

Enkäten är öppen till den 31 maj 2019!

Boendeenkäten har sammanställts i samarbete med Oskarshamns kommun, PRO och SPF Seniorerna i det lokala utvecklingsprojektet för Kristdalabygden.