• Kvarnar & kraftverk

    Hägerums kvarn

    Hägerums kvarn ligger mellan Kristdala och Ishult i Virån. Den uppfördes 1855 men har anor sedan 1500-talet. Det gamla kvarnmaskineriet finns fortfarande kvar inne i byggnaden. Tillflödet kom från tre…

  • Museum & byggnader

    Karlsfors bruk

    Endast några få känner till att det funnits ett lumppappersbruk nära Ishult nordost om Kristdala. Bruket anlades år 1816 i ån som rinner från sjön Tvingen till Storyttern. Om man…