fbpx
 • Kulturbyggnader

  Bjälebo vattensåg

  Bjälebo vattensåg har anor tillbaka till 1600-talets slut. Sågning av timmer med kraft från vattenhjulet utfördes årligen från 1920 till mitten av 1950-talet. Vattensågen har renoverats och huset har fått…

 • Kulturbyggnader

  Ängslador

  Ängsladorna hörde till slåtterängarna och det fanns flera på varje gård. De var timrade, men virket var inte så noga utvalt som gårdshusens. Det var ofta rundtimmer som ladorna var…

 • Kulturbyggnader

  Kolugnarna i Hägerum

  Kolungarna ligger belägna öster om Hägerum. De var en stor tillgång under 1940-talets världskrig då länders gränser var stängda och det var ransonering av bensin till armen. Kolugnarna producerade träkol…