NYHET

Aktivitetscentret på Dämmen får projektstöd

Arbetet med ett aktivitetscenter på Dämmen har fått klartecken om projektstöd men det saknas fortfarande pengar för att budgeten ska gå ihop och det krävs en gemensam insats från såväl invånare som företag för att arbetet ska projektet ska bli verklighet.

I det lokala utvecklingsprojektet som pågår just nu arbetas det för fullt med en ansökan till Allmänna Arvsfonden. Den totala investeringen för aktivitetscentret ligger på drygt 3 miljoner kronor och för att kunna söka stöd krävs en medfinansiering på 30%.

Några pusselbitar gällande finansieringen har lagts på plats i och med att kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om finansiering på 260 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda investeringsmedel.

Saknas cirka 60 tkr i budgeten

Tidigare har Samhällsföreningen fått stöd på 40 tkr från Föreningslyftet till ett vindskydd med grillplats. Vi sökte pengar från Sparbanksstiftelsen och fick tyvärr inget stöd under 2020 men kan eventuellt få i år. Vi avvaktar besked. I dagsläget saknas det cirka 60 tkr för att budgeten ska gå ihop.

För att få ordning på budgeten kommer Samhällsföreningen att söka stöd från såväl sponsorer som privatpersoner. AB POD, KristdalaHem AB och Nilzéns Åkeri AB har redan anmält sig då sponsorpengarna från förra årets musik- och fordonskvällar går till Dämmen istället.

Får vi in mer än 60 tkr så innebär det att vi kan söka mer pengar från Arvsfonden och således göra mer aktiviteter på Dämmen. Man kan tänka att varje krona som bygden kan bidra med blir tredubblad då 70% av stödpengarna kommer från Arvsfonden. 1 000 kr blir 3 000 kr och 60 tkr blir således 180 tkr.

Stort engagemang krävs

För att ro projektet iland så krävs det mycket engagemang från invånarna i samhället. Aktivitetscentret på Dämmen är ett socialt projekt där såväl ung som gammal kan vara med och bidra för att göra verklighet av alla planer. Här krävs att vi går man ur huse och hjälps åt, hela familjer.

Projektet syftar att skapa gemenskap och ge möjlighet för att alla att umgås över generationsgränserna men även för att exempelvis nyinflyttade ska komma in i samhället och lära känna invånarna.

Vill du engagera dig?

Om du känner redan nu att du vill engagera dig i någon del av projektet. Skicka gärna ett mejl till info@kristdala.se med dina kontaktuppgifter och vad du är mest intresserad av så hör jag av mig med mer information.

/Annicka Gunnarsson, projektledare

Projektplan

Läs gärna mer i lokalpressen: